საკუთარი ეფექტიანობის შეფასება

 საკუთარი ეფექტიანობის შეფასება


დაფიქრებულხართ იმაზე, რამდენად კარგად იყენებთ დროს სამსახურში (და არამარტო)? შეგიძლიათ თუ არა იგივე საქმე უფრო ნაკლებ დროში შეასრულოთ ან უფრო მაღალი ხარისხით? რა გართმევთ ყველაზე მეტ დროს, რაზე გაქვთ სამუშაო და გასაუმჯობესებელი? ამის განსაზღვრა ერთი დიდი ნაბიჯია შემდგომში ეფექტიანობის ასამაღლებლად. ამისთვის კი საჭიროა:
პირველ რიგში ჩამოწეროთ 3-5 საქმე, რომელსაც მუდმივად ასრულებთ და თქვენი დროის ყველაზე დიდი ნაწილი მიაქვს;
გაანაწილოთ პროცენტულად, რაზე რა დრო გეხარჯებათ;
ყველაზე მეტ დროს რაც გართმევთ, მოახდინეთ კონცენტრაცია და გააკეთეთ ანალიზი – როგორია ამ საქმის შესრულების პროცესი, რა ნაწილზე მიდის ყველაზე მეტი დრო, კარგია შედარებაც – თუ ყოფილა შემთხვევა ეს საქმე გაცილებით სწრაფად გაგეკეთებინათ და რა იყო ამის მიზეზი;
ჩამოწერეთ 3 საკითხი, სადაც ყველაზე მეტად გიჭირთ დროში (მაგ. ინფორმაციის მოძიება, დოკუმენტაციის მომზადება, ანალიტიკური გადაწყვეტილებების მიღება, კომუნიკაცია სხვებთან, მასალების გაცნობა და ა.შ.).

როდესაც პრობლემა იდენტიფიცირებულია, მოქმედებაც მარტივია: გამოყავით კვირაში ერთი დილა, როდესაც იფიქრებთ ამ საკითხების გადაწყვეტაზე – მოიძიებთ საინტერესო სტატიებს და წაიკითხავთ წიგნებს ამ მიმართულებით, მოახდენთ დელეგირებას, გაიუმჯობესებთ უნარებს, ან საერთოდაც ახალ მიდგომას შეიმუშავებთ იმ საქმის კეთების. ამით გაზრდით ეფექტიანობას, პროფესიონალიზმს და მეტი დრო გექნებათ მეტი საქმის კეთებისთვის ან დასვენებისთვის.

Leave a Reply