“მწვანე გადასასვლელი”


ჩინეთში გარემოს  დამცველებმა გადაწყვიტეს გაეკეთებინათ შემოქმედებითი აქცია, სადაც მონაწილეობას მიიღეებდნენ ფეხით მოსიარულენი. საფეხმავლო გადასასვლელზე მათ დადეს 12,6 მეტრის სიგრძის და 7 მეტრის სიგანის ტილო, სადაც ეხატა ფოთლებგაცვენილი ხე, შუქნიშნებთან დადეს მწვანე საღებავით გაჟღენთილი ბალიშები. როდესაც ფეხითმოსიარულენი გადაკვეთდნენ გზას ისინი ტოვედბდნენ მწვანე ნაკვალევს, რომელიც ძალიან გავდა ფოთოლს. ორგანიზატორებს ამით იმის თქმა სურდათ, რომ ყოველ ადამიანს შეუძლია  საკუთარი წვილილი შეიტანოს ბუნების გადარჩენაში.
“მწავანე გადასასვლელი” გაკეთდა:  ჩინეთის 15 ქალაქში. აქციაში მონაწილეობდა 3,920,000 ადამიანი.

იხილეთ ვიდო:      http://www.youtube.com/watch?v=73qqI5eZACY&feature=player_embedded

Leave a Reply