სამოქალაქო კლუბის გაცნობა

21 სექტემბერს 14 :30 წუთზე ჩვენი კლუბის 4-მა წევრმა მეურვესთან ერთად 9 ა კლასის მოსწავლეებს გააცანო სამოქალაქო კლუბის ,,Friendship Club” საქმიანობა და მიღწევები . შეხვედრას ესწრებოდა 25 ბავშვი. ამ აქტივობის მიზანი იყო მოგვეხდინა ბავშვების დაინტერესება სამოქალაქო განათლების კლუბით . მათ ჩვენი პრეზენტაცის შემდეგ გამოთქვეს სურვილი შემოგვიერთდნენ რათა მოახდინონ თავიანთი უნარების გამოყენება ,სხვადასხვა აქტივობების განხრციელების დროს.

Leave a Reply