კონფლიქტის მოგვარების 8 საფეხური….

დღეს შემოგთავაზებთ კონფლიქტის მოგვარების საფეხურებს, მაგრამ სანამ უშუალოდ საფეხურებზე გადავიდოდე მანამდე მოდით განვსაზღვროთ რა არის კონფლიქტი…

კონფლიქტი ადამიანთა მენტალული და ფიზიკრი უთანხმოებაა, სადაც მათი ფასეულობებისა და მოთხოვნილებების დაპირისპირება ხდება, ან ისინი ფიქრობენ , რომ დაპირისპირებულები არიან…

ახლა კი ვისაუბროთ საფეხურებზე :

1. პოზიციების იდენტიფიცირება (გარკვევა) კონფლიქტში მყოფი თითოეული მხარისა…
2. უნდა გაარკვიო მეტი თითოეული მხარის ჭეშმარიტი და ზოგჯერ ფარული მოთხოვნილებებისა და სურვილების შესახებ…
3. უნდა მოითხოვოთ კითხვებზე განმარტება , რათა მოიპოვოთ მეტი ინფორმაცია…
4. უნდა განიხილო შესაძლო გადაწყვეტილებები(გონებრივი იერიშის საშუალებით)…
5. განიხილეთ, როგორ შეიძლება თითოეულმა გადაწყვეტილებამ იმოქმედოს თითოეულ მხარეზე და წარმოადგინეთ შესაძლო კომპრომისები…
6. შეათანხმეთ გადაწყვეტილება…
7. განახორციელეთ გადაწყვეტილება…
8. კიდევ ერთხელ შეაფასეთ გადაწყვეტილება , თუ საჭიროება მოითხოვს…

Leave a Reply