გუნდური მუშაობა

ეს მოკლე ჩანაწერებია ტრენინგებზე შესწავლილი მასალის… მე მინდა ეს არამარტო ჩემ სამოქალაქო კლუბს , არამედ თქვენც გაგიზიაროთ…. ჩემი აზრით ეს ჩანაწერები ნამდვილად დაგეხმარებათ სამოქალაქო კლუბში მუშაობის ან საერთოდ გუნდურად მუშაობის დროს.

არსებობს ლიდერების 3 ტიპი
1. ავტოკრატიული
2.დემოკრატიული
3.ლიბერალური

არსებობს კრიზისის 4 ფაზა
1.საწყისი ფაზა
2.გამწვავენის ფაზა3.ქრონიკული მდგომარეობა
4.კრიზისის გადაჭრა

ასევე ადამიანები იყოფიან
1.ინტრავერტებად(ჩაკეტილი)2.ექსტრავერტი(გახსნილი)
3.კონფორმული(ასვილად ექცევა სხვისი გავლენის ქვეშ)

ალბათ გაგიგიათ სიტყვები ინკოდირება და დეკოდირება
ინკოდირება არის , როდესაც ადამიანი ინფორმაციას გასცემს .
დეკოდირება, როცა ადამიანი ინფორმაციას მიიღებს და გააზიარებს.

არსებობს შეტყობინების ოთხი პირი
1. საგნის პირით2.მოთხოვნილების პირით
3.მოწოდების პირით
4.დამოკიდებულების პირით

Leave a Reply