ჩვენ ვზრუნავთ მომავალზე ! :)

14 აპრილს სოფელ ნაქალაქევში გადავწყვიტეთ ხეების დარგვა, რადგან როგორც იცით ხის ფესვები აჩრებს მიწას და არ იქმნება მეწყერის საშიშროება . ჩვენმა მცდელობამ შედეგი გამოიღო და  სოფლის მოსახლეობამ ნერგები გვაჩუქა ჩვენ ვზრუნავთ მომავალზე ! ...

სრულად ნახვა

სოფელ ნაქალაქევში დამეწყრილი საცხოვრებლები

მე მინდა გაჩვენოთ სურათები , რომ თქვენთვის უფრო ნათლი გახდეს თუ როგორი შედეგები მოუტანა მეწყერმა მოსახლეობას. სურათბი გადაღბულია ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაქალაქევის საჯარო სკოლის მოსწავლეების მიერ. ...

სრულად ნახვა

ადამიანი და გარემო

ადამიანის საარსებო გარემო არაცოცხალი და ცოცხალი ბუნების, მცენარეებისა და ცხოველებისგან შედგება. თითოეული მათგანი თავისებურ გავლენას ახდენს ჩვენს ცხოვრებასა და არსებობაზე, ჯანმრთელობისთვის ზოგს სიკეთე, ზოგს კი ზიანი მოაქვს. ეკოსისტემის შემადგენელ კომპონენტებს ეკოლოგიური ფაქტორები ეწოდება. წარმოშობის მიხედვით განასხვავებენ აბიოტურ, ბიოტურ და ანთროპოგენურ...

სრულად ნახვა

საქართველოს ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები

როდესაც საზოგადოების ფართო წრეებში ლაპარაკობენ ეკოლოგიურ პრობლემებზე, ჩვეულებრივ, გულისხმობენ პრობლემებს, რომელიც დაკავშირებულია ბუნების დაცვასა და რაციონალურ გამოყენებასთან. გასაგებია, რომ ამ პრობლემების გადაწყვეტა შეუძლებელია კარგი მეცნიერული ცოდნისა და სათანადო ტექნიკური ბაზის არსებობის გარეშე. საქართველოს არაერთეკოლოგიურ პრობლემას შორის ყველაზე...

სრულად ნახვა

ტრეფიკინგი

ტრეფიკინგი, იგივე ადამიანებით ვაჭრობა შეიძლება მივიჩნიოთ როგორც მონობის თანამედროვე, სახეშეცვლილი ფორმა. ტრეფიკინგი გვხვდება მაშინ, როდესაც: გვხვდება სამივე ეტაპი (გადაბირება, ტრანსპორტირება, ექსპულატაცია) სამივე ეტაპი ერთმანეთთანაა დაკავშირებული მოქმედება ხდება ერთ-ერთი საშუალების გამოყენებით (მოტყუება/თაღლითობა, მუქარა ან ძალის გამოყენება, ძალაუფლების ბოროტად...

სრულად ნახვა

წამება და არაადამიანური მოპყრობა

გადავწყვიტე დღეს საკმაოდ მძიმე და თვალშისაცემ პრობლემას შევეხო. შევეცდები ვისაუბრო ადამიანის ერთ-ერთ უმთავრეს უფლებებზე. ესენია – წამების აკრძალვა, მონობის და იძულებითი შრომის აკრძალვა. მათ განსაკუთრებულობას ხაზს უსვამს ის ფაქტიც, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-14 თავის მიხედვით სწორედ ეს უფლებები მოიხსენიება როგორცშეუზღუდავი.  მეტი ინფორმაციისთვის...

სრულად ნახვა

რატომ სცემენ მშობლები შვილებს

ძირითადად მშობლების დასჯის მეთოდია, ცემონ თავიანთი შვილები ისინი ვერ ხვდებიან რა დიდ შეცდომას უშვებენ, ამ დროს ბავშვი, როცა ,რაღაც დანაშაულს ჩადის ის ამას ვერ აცნობიერებ და იმიტომ აკეთებს, ამ დროს მას ჭირდება ახსნა, რომ ეს მისთვისაა ცუდი და თავის თავს ავნებს ამით ეს ბევრ მშობელს, არ ესმის და ცდილობენ ცემით და ყვირილით მოაგვარონ საქმე რაც ცუდად მოქმედებს ბავშვზე და ის უფრო...

სრულად ნახვა

გენდერული თანასწორობა

გენდერული  თანასწორობა არაა ქალის გაიგივება კაცთან. გენდერის მნიშვნელობა ძალიან ცოტა ადამიანმა იცის გენდერი სოციალური სქესია, რომელიც განსაზღვრავს ადამიანის ქცევას საზოგადოებაში და ამ ქცევის აღქმას საზოგადოების მიერ. მე ვფიქრობ, რომ გენდერული თანასწორობა ყველა ქვეყანაში უნდა იყოს მიღებული. ჩემი აზრით, როცა სახელმწიფოში დამყარდება გენდერული თანასწორობა, ამ...

სრულად ნახვა

რატომ არის წიგნიერების დონე საქართველოში საშუალოზე დაბალი?

შემთხვევითი არ არის, რომ 2014 წელი საქართველოში “წიგნიერების წლად” გამოცხადდა. წიგნიერების საერთაშორისო კვლევის (PIRLS — Progress in International Reading Literacy Study) შედეგებით, მოზარდთა წიგნიერების დონე საქართველოში საშუალოზე დაბალია. დაწყებით კლასებში წაკითხულის შინაარსის გააზრებისა და გადმოცემის მიხედვით, მსოფლიოს 45 ქვეყნიდან, ჩვენი ქვეყანა 37 ადგილზეა. უკეთესი შედეგი არც სხვა ასაკობრივ ჯგუფებშია,...

სრულად ნახვა

ელექტრონული წიგნები

დღეს დღეობით ძალიან პოპულარულია ელექტრონული წიგნები. ელექტრონული წიგნებიც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოგონება. მას აქვს თავისი დადებითი მხარეები, მაგალითდ უფრო კომფორტული და მოსახერხებელია, შეგიძლია ატარო ყველგან და დაზოგო დრო, მაგრამ ყველაზე დადებითი პლიუსი გააჩნია, ის რომ შეგიძლია შენიახო მილიონოით წიგნი მასში და გქონდეს საკუთრი ელექტრონული ბიბლიოთეკა. რაც...

სრულად ნახვა