გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს!

დღეს 26 მაისია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველა ვზეიმობთ ჩვენი ქვეყნის – საქართველოს დამოუკიდებლობას. პირველ რიგში ყველას გილოცავთ. ახლა კი მინდა მცირე ისტორიული ექსკურსი გავაკეთო და კიდევ ერთხელ გავიხსენო, რა თარიღია 26 მაისი. 1917 წელს რუსეთის იმპერია დაემხო. მალე საქართველოში შეიქმნა ეროვნული საბჭო. ეროვნული საბჭოს დადგენილებით კი 1918 წლის 26 მაისს საქართველო დამოუკიდებელ...

სრულად ნახვა

LGBT თემი და საქართველო

17 მაისი – ესაა თარიღი როცა (თითქმის) მთელი საქართველო და რამდენიმე ათეული LGBT პირი ერთმანეთს უპირისპირდება. ესაა ”ქართული ტრადიციების” და ”ევროპული გარყვნილების” შეტაკება, ”ქართველობისთვის ბრძოლა” და ა.შ.  თუმცა უცხო თვალიდან დანახული 17 მაისი მეტი არაფერია თუ არა ძალადობის და აგრესიის ზეიმი. რეალურად კი ის უბრალოდ ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღეა. საქართველოში სულ რამდენიმე...

სრულად ნახვა

ტრეფიკინგი

ტრეფიკინგი, იგივე ადამიანებით ვაჭრობა შეიძლება მივიჩნიოთ როგორც მონობის თანამედროვე, სახეშეცვლილი ფორმა. ტრეფიკინგი გვხვდება მაშინ, როდესაც: გვხვდება სამივე ეტაპი (გადაბირება, ტრანსპორტირება, ექსპულატაცია) სამივე ეტაპი ერთმანეთთანაა დაკავშირებული მოქმედება ხდება ერთ-ერთი საშუალების გამოყენებით (მოტყუება/თაღლითობა, მუქარა ან ძალის გამოყენება, ძალაუფლების ბოროტად...

სრულად ნახვა

წამება და არაადამიანური მოპყრობა

გადავწყვიტე დღეს საკმაოდ მძიმე და თვალშისაცემ პრობლემას შევეხო. შევეცდები ვისაუბრო ადამიანის ერთ-ერთ უმთავრეს უფლებებზე. ესენია – წამების აკრძალვა, მონობის და იძულებითი შრომის აკრძალვა. მათ განსაკუთრებულობას ხაზს უსვამს ის ფაქტიც, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-14 თავის მიხედვით სწორედ ეს უფლებები მოიხსენიება როგორცშეუზღუდავი.  მეტი ინფორმაციისთვის...

სრულად ნახვა

სამართლიანი სასამართლოს უფლება

მიუხედავად ჩვენი დაუღალავი საუბრისა საკუთარ უფლებებსა და მოვალეობებზე, მაინც ხშირია მათი დარჭვევის და შეზღუდვის ფაქტები. ყველა ჩვენგანისთვის ცნობილია თუ სად უნდა დავიცვათ დაკუთარი უფლებები და რა გზით. თუმცა საუბარს და დაგეგმვას აზრი არ ექნება, თუ ქვეყანაში არ იარსებებს სამართლიანი სასამართლო. ნებისმიერი უფების დარღვევა ან მათი დაცვისთვის ბრძოლა აზრს დაკარგავს თუ ვერ...

სრულად ნახვა

ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების უფლება

დარწმუნებული ვარ, ნებისმიერი მოქალაქის უდიდესი ტკივილია დაბინძურებული გარემო, მოუწესრიგებელი ნაგვის ურნები, საყოფაცხოვრებო ნარჩენები, პოლიეთილენის პარკები ქუჩაში და სხვა მრავალი. ალბათ ბევრ თქვენგანს პრეტენზიაც ჰქონია. პრეტენზია ჯანსაღ გარემოში ცხოვრებასთან დაკავშირებით, რაც სრულიად სამართლიანია ვინაიდან ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების უფლება ადამიანს კონსტიტუციით...

სრულად ნახვა

ადამიანი და მოქალაქე

ერთი შეხედვით ეს ორი მცნება თითქოსდა არაფრით განსხვავდება ერთმანეთისგან. ნებისმიერი ჩვენგანი როგორც ადამიანი, ასევე მოქალაქეა. ყველა, მეტნაკლებად სარგებლობს მისთვის მინიჭებული უფლებებით და თავისუფლებებით. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია მათი დაცვა, რადგან ვიცით, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში თავს ვერ ვიგრძნობთ საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად. ადამიანი ყველაზე მაღლა დგას...

სრულად ნახვა

კაცობრიობისთვის

‘’ადამიანის უფლებები არის ის, რასაც ვერავინ წაგართმევს“ რენე კასენი რთულია შეეჭიდო ისეთ ფართო და მრავლისმომცველ თემას, როგორიც ადამიანის უფლებებია. თუმცა ამავდროულად უდიდესი სიამოვნებაა ისაუბრო თემაზე, რომელიც გაინტერესებს. ადამიანის გაჩენის დღიდან, გაჩნდა მისი უფლებებიც. დროთა განმავლობაში ხდებოდა ამ უფლებების გამრავლება, დახვეწა, გამრავალფერმოვნება ანდა შელახვა,...

სრულად ნახვა

უდანაშაულობის პრეზუმცია

”მკვლელი ადგილიდან მიიმალა!” ”დამნაშავემ სასამართლოს ჩვენება მისცა” ”ქმარ-შვილის მკვლელია” ”ქურდია” ალბათ ხშირად შეხვედრილხართ მსგავს ფრაზებს თქვენ გარშემო. ხალხში და სამწუხაროდ ტელევიზიითაც ხშირია უდანაშაულობის პრეზუმციის უხეში დარღვევები. განმარტებისთვის შევეცდები მოკლედ გითხრათ რას მოიაზრებს უდანაშაულობის პრეზუმცია – ეს ადამიანის საპროცესო...

სრულად ნახვა

განათლების უფლება

დღეს გადავწყვიტე გესაუბროთ ადამიანის სოციალური უფლებებიდან, ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან – განათლების უფლებაზე. ყველა ადამიანს აქვს განათლების მიღების უფლება. შეუძლია აირჩიოს მისი მიღების ფორმა, სტრუქტურა, ვადა და ა.შ. სახელმწიფო კი თავის მხრივ ვალდებულია მოქალაქეებს შეუქმნას შესაბამისი პირობები ( ფიზიკური და ფინანსური ხელმისაწვდომობა, დისკრიმინაციის აკრძალვა)...

სრულად ნახვა