გამოკითხვა ” ჩვენი სოფლის პრობლემები ”

მინდა გიამბოთ გამოკითხვის შესახებ რომელიც ჩავატარე სოფელ მუსხში , გამოიკვეთა ოთხი ძირითადი პრობლემა : წყალი, გზა, გარე განათება , დასუფთავება,თუმცა ამ ძირითადი პრობლემების გარდა უამრავი პრობლემა არსებობს , მეც ამ სოფლის მკვიდრი ვარ და ვხედავ რომ არსებობს უამრავი მოუგვარებელი პრობლემა , ვფიქრობ ასეთი გამოკითხვები აქტივობები და ფაქტების შეგროვება რომ რეალურად დგას ეს...

სრულად ნახვა

სტერეოტიპები

სტერეოტიპები – “მყარი ანაბეჭდები”… კულტურათა შორის კომუნიკაციის დამაბრკოლებელ ფაქტორთაგან ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი სტერეოტიპებია. ჩვენ ვცდილობთ, ამა თუ იმ ჯგუფის წარმომადგენელი ადამიანების შესახებ ჩვენი შთაბეჭდილებები მათზე უკვე არსებულ ცოდნასა და წარმოდგენებს შევუსაბამოთ. ხშირად ვხედავთ იმას, რაც გვინდა რომ დავინახოთ, ან რისი დანახვის მოლოდინიც გვააქვს და...

სრულად ნახვა

ძალადობის კიდევ ერთი სახე

ამის მიზეზი ძალიან ბევრია: ბავშვი ოჯახში უნდა იღებდეს რაღაც ღირებულებებს. თუმცა, მაგალითად, დროის ნაკლებობის გამო, ხშირად ხდება ოჯახის როლის შევიწროება. თანაც, მოზარდს ურჩევნია თანატოლთა, თანასწორთა სივრცეში იურთიერთოს. უფრო მეტად ჰქონდეს შეხება ინფორმაციის მიღების და ანალიზის მშობლებისგან დამოუკიდებელ წყაროებთან – უბანთან და ქუჩასთან. ეს ორი სივრცეც უნდა გაიმიჯნოს,...

სრულად ნახვა

მემკვიდრეობითი უფლებები

რა არის მემკვიდრეობითი უფლება? მემკვიდრეობასთან და ქონებასთნ დაკავშირებით ჩვენს ქვეყანასი მრავალი სხვადასხვა მოსაზრება და არის რაღაც სტერეოტიპებიც. მაგალითად ის რომ სახლი და მთელი ქონება და ძმას შორის ბიჭს რჩება, ხოლო ორ ძმას შორის ვინც უმცროსია. მემკვიდრეობითი უფლება ნიშნავს ყოველი ადამიანის უფლებას , კანონით დადგენილი წესით, მიიღოს მემკვიდრეობა და ასევე თავისი...

სრულად ნახვა

ყოველ ადამიანს აქვს განათლების უფლება(მუხლი 26)

მოგესალმებით , პირველ რიგში მინდა გაგაცნოთ და კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ ადამიანთა უფლებები..
მუხლი 26.
1. ყოველ ადამიანს აქვს განათლების უფლება. განათლება დაწყებითი და ზოგადი მაინც, უფასო უნდა იყოს. დაწყებითი განათლება უნდა იყოს სავალდებულო. ტექნიკური და პროფესიული განათლება უნდა იყოს ხელმისაწვდომი, უმაღლესი განათლება კი – ერთაირად მისაწვდომი ყველასათვის თითოეულის უნარისამბერ.
2. განათლება მიმართული უნდა იყოს ადამიანის პიროვნების სრული განვითარებისა და ადმიანის უფლებათა ძირითად თავისუფლებათა პატივისცემის გადიდებისაკენ. განათლებამ ხელი უნდა შეუწყოს ყველა ხალხის, ყველა რასობრივი თუ რელიგიური ჯგუფის ურთიერთ გაგებას, შემწყნარებლობასა და მეგობრობას და ხელი უნდა შეუწყოს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მოღვაწეობას მშვიდობის შესანარჩუნებლად.

Studious female high school student

3. მშობლებს აქვთ პრიორიტეტის უფლება აირჩიონ რა სახის განათლებაც სურთ თავიანთი მცირეწლოვანი შვილებისათვის.
განვიხილოთ თითოეული მათგანი :
1.- დაწყებითი განათლება ყველასთვის არის ხელმისაწვდომი, მაგრამ არიან მშობლები რომლებიც ვალდებულებას იხსნიან რომ სწავლა აუცილებელია და სხვადასხვა მიზეზების გამო არ მიყავთ სკოლაში ბავშვი და თვლიან რომ მან უნდა იმუშაოს. ეს ყველაზე დიდი დანაშაულია. ტექნიკური და პროფესიული განათლება ბევრისთვის კი არისს მისაწვდომი, მაგრამ ვინც სოციალურ სიღარიბის ზღვარზეა უჭირს ისწავლოს რადგან აწყდება მთელ რიგ პრობლემებს ეს იქნება ადგილმდებარეობა ამ სასწავლებლის თუ გადასახადი. საქართველოში ჯერჯერობით არც ისე პერსპექტიულია ესეთი სახიტ მიღებული განატლება, რადგან დამსაქმებელი ყურადღებას უმაღლეს განათლებას Continue reading “ყოველ ადამიანს აქვს განათლების უფლება(მუხლი 26)” »

სრულად ნახვა

როცა მშობლები ისჯებიან…

ხშირად ჩვენ, არასრულწლოვნები ჩავდივართ უამრავ დანაშაულს, ეს ყველაფერი ისე, რომ არც კი ვუფიქრდებით რა შეიძლება მოჰყვეს ჩვენს ამ ქმედებას. ჩვენ უნდა გვესმოდეს რომ ჩვენს მიერ ჩადენილი დანაშაულისათვის შესალოა ჩვენმა მშობლებმა აგონ პასუხი. ხშირია შემთხვევა როდესაც თვად მშობლები აძლევენ უფლებას მოზარდს მართოს ავტომობილი, მაშინ როცა მოზარდს მართვის მოწმობა არ გააჩნია. ამ...

სრულად ნახვა

როგორ განვახორციელოთ ჩვენი უფლებები და მოვალეობები

ჩვენ დაბადებიდანვე გაგვაჩნია ძალიან ბევრი უფლებები და მოვალეობები, იმისათვის, რომ განვახორციელოთ ჩვენი ეს უფლებები და მოვალეობები ჩვენ უნდა გაგვაჩნდეს უფლებაუნარიანობა და ქმედუნარიანობა.უფლებაუნარიანობა არის ადამიანის უნარი, ჰქონდეს საკუთარი უფლებები და მოვალეობები. უფლებაუნარიანობა წარმოიშობა ადამიანის დაბადებისთანავე და წყდება მისი გარდაცვალებით. არ შეიძლება...

სრულად ნახვა

რა არის სამართალდარღვევა?

სამართალდარღვევა არის ადამიანის მიერ სამართლებრივი ნორმების მოთხოვნების შეუსრულებლობა.

სამართალდარღვევა აუცილებლად იწვევს იურიდიულ პასუხისმგებლობას. მაგალითად: სატრანსპორტო საშუალების მძღოლმა მოძრაობის დადგენილ სიჩქარეს გადააჭარბა 15 კმ/სთ-ით. ეს სამართალდარღვევაა და იწვევს მძღოლის დაჯარიმებას 100 ლარის ოდენობით.
იმის მიხედვით, თუ რამდენად საზოგადოებრივად საშიშია ესა თუ ის სამართალდარღვევა, განასხვავებენ ოთხი სახის სამართალდარღვევას:
დანაშაული – საზოგადოებრივად საშიში, მართლსაწინააღმდეგო და ბრალეული ქმედებაა. დანაშაულის ჩამდენი პირისათვის გათვალისწინებულია სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, ანუ სასჯელი. მაგალითად, სისხლის სამართლის დანაშაულია ადამიანით ვაჭრობა ანუ ტრეფიკინგი, რისთვისაც დამნაშავე ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადიღ 7-დან 12 წლამდე.
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა (გადაცდომა) სახელმწიფო ან საზოგადოებრივი წესრიგის, საკუთრების, მოქალაქეთა უფლებების, მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ქმედებაა, რომლისთვისაც კანონით გათვალისწინებულია ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა. კერძოდ, ძაგლის საბმელის გარეშე გასეირნება ქალაქის ბულვარში, პარკში ან თუნდაც სკვერში, არის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა და გამოიწვევს პატრონის გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას 20 ლარის ოდენობით. Continue reading “რა არის სამართალდარღვევა?” »

სრულად ნახვა

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე-საქართველოს ეროვნული დღესასწაულია, რომელიც ყოველი წლის 26 მაისს აღინიშნება. 97 წლის წინ, 1918 წლის 26 მაისს თბილისში საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი რომლის პირველ პუნქტში ეწერა ის, რაზეც საუკუნეების მანძილზე ოცნებობდა უამრავი მამულიშვილი: „ამიერიდან საქართველოს ხალხი სუვერენულ უფლებათა მატარებელია და...

სრულად ნახვა

როგორ გადავჭრათ კონფლიქტი?

კონფლიქტი საქართველოში ძალიან მწვავეა და დიდი რაოდენობითაა იგი ამიტომ მე გესაუბრებით კონთლიქტის მოგვარების გზაზე.კონფლიქტის მოგვარების უნარი ძვირფასი თვისებაა, მაგრამ იგი შესაძლებელია და საჭიროა ისწავლო. კონფლიქტის მიზეზი ადამიანებს შორის ერთია, ინტერესების შეჯახება. იმისათვის, რომ გადავწყვიტოთ კონფლიქტი უნდა ვმართოთ ის.კონფლიქტის საფეხურებია:საკითხის...

სრულად ნახვა