დისკრიმინაცია…

 დისკრიმინაცია ნიშნავს ადამიანების უთანაწორო, უსამართლო მოპყრობას, განსაკუთრებით მაშინ როდესაც ეს მიმართულია რაიმე ნიშნით განსხვავებული ადამიანების ჯგუფის წინააღმდეგ. კერძოდ დისკრიმინაცია შეიძლება იყოს რასობრივი, ეთნიკური, სქესობრივი, რელიგიური და ა.შ. ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია კრძალავს ყველა სახის დისკრიმინაციას. დისკრიმინაცია, შეიძლება...

სრულად ნახვა

ქალებზე ძალადობა

საქართველოში ქალებზე ძალადობენ – ხშირად გვახსენებენ ქალთა უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციები, მაგრამ, სამწუხაროდ, ჩვენ ისეთივე რეაქცია გვაქვს ამაზე, როგორც თავად ქალზე ძალადობის თითოეულ ფაქტზე. არადა, ასეთ შემთხვევებს ვხვდებით თითქმის ყველგან ოჯახში, ქუჩაში, სასწავლო დაწესებულებასა თუ სამსახურში. სამწუხაროდ, მსხვერპლი ქალები ხშირად წლების მანძილზე ითმენენ ძალადობას....

სრულად ნახვა